Proiecte derulate

SC BAZY AUTO SERV SRL anunță finalizarea activităților proiectului “Dotare cu echipamente service auto“ Cod SMIS 18794.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operational Regional 2007 – 2013, axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, domeniul major de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.

SC BAZY AUTO SERV SRL a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov.

Proiectul a fost derulat in perioada perioada februarie 2012 – februarie 2013, in localitatea Bucuresti, regiunea Bucuresti-Ilfov, si a avut o valoare totala de 838.812,55 RON, din care finantarea nerambursabila este de 666.317,95 RON.In urma implementarii proiectului, care a constat in dotarea service-ului auto, au fost obtinute urmatoarele rezultate:

– Crearea unui atelier de mecanica si atelier electrica dotate cu echipamente moderne
– Crearea a noi 2 locuri de munca in cadrul microintreprinderii